Video 1: Tin Tức Đua Thuyền Hải Ngoại 2022

Thực hiện: Phân Ban Phim Ảnh – Ban Tổ Chức

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2022, một số thành viên trong Ban Tổ Chức đã tham quan công viên Oleta River State Park tại thành phố North Miami, tiểu bang Florida. Với tất cả 15 thành viên, bao gồm các vị đại diện địa phương Miami, Ban Tổ Chức đã quyết định hướng tới ký hợp đồng làm nơi địa điểm cho kỳ đua thuyền lần đầu tiên được diễn ra tại hải ngoại. 

Cuộc  đua thuyền này đã chính thức thống nhất về thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022
  • Địa điểm: Oleta River State Park, 4300 NE 163rd St., North Miami, FL 33160

Mặc dù địa điểm không lý tưởng lắm, nhưng có lẽ nhìn thấy sự thuận tiện từ bãi đậu xe cho đến bãi biển thoáng đẹp nên BTC đã tin tưởng nơi đây sẽ là nơi mà cuộc đua sẽ diễn ra.  Phát biểu trong video, ông Nguyễn Cách, một bô lão của làng, cho rằng nơi đây có đường đua có phần ngắn, nhưng quan cảnh rất đẹp.  Ông có lời kêu gọi bà con An Bằng hãy về tham dự đông đủ vào thời gian nói trên.

Khi hỏi ông Văn Công Hòa, một bô lão khác, về địa điểm có thích hợp cho cuộc đua truyền thống hay không, thì ông trả lời rằng, theo địa phương ở xứ này thì rất khó có thể thực hiện ba ngày đua như ở An Bằng, Việt Nam.  Tuy nhiên, vào ngày Thứ Bảy, tức một ngày trước ngày đua thì Ban Tổ Chức các bô lão làng sẽ bắt tay nhau làm việc với các tiết mục văn nghệ hay tụ họp.

Ông Văn Tấn Năm, chi hội trưởng chi hội An Bằng Hải Ngoại tại South Florida, ngoài sự bày tỏ tán thành cho cuộc đua thuyền này, ông cho rằng cuộc đua này cần có những nghi thức cúng tế đầy đủ để cổ vũ tinh thần cho cuộc đua.

Ông Nguyễn Xoa, một trưởng phân ban thuộc phân ban Trang Hoàng, có lời kêu gọi con dân An Bằng về tham dự đông đủ.  Ông cho rằng, Ban Tổ Chức đã về tham quan địa điểm đã mang lại một tinh thần hiếm có cho người địa phương ở đây.

Ông Lê Mạnh Phúc, trưởng phân ban Âm Thanh & Ánh Sáng, nhấn mạnh rằng, đây là một địa điểm rất đẹp và yêu cầu bà con An Bằng hãy chia sẻ video này rộng rãi, để thông tin về đua thuyền được phát tán đến mọi gia đình An Bằng.

Hội trưởng Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại là tiến sĩ Lê Đức Long vẫn luôn đồng hành với Ban Tổ Chức qua mọi phương diện.  Ông cho rằng từ bây giờ cho đến ngày 10 tháng 7 thì không còn bao xa nữa nên không cho phép Ban Tổ Chức tìm kiếm một địa điểm khác. Dù địa điểm không lý tưởng, nhưng nó hội đủ các điều kiện cho một cuộc đua thuyền diễn ra.  Qua đó, ông kêu gọi bà con An Bằng ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Úc, và Canada, cố gắng sắp xếp thời gian về tham dự đua thuyền như là một truyền thống mới tại hải ngoại.