Video Sơ Lược Lịch Sử An Bằng

Nhân ngày An Bằng, rơi vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 7, Anbangnews có phát lại phần sơ lược lịch sử của người An Bằng được trình bày tại Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại vào năm 2019 tại thành phố Miami, tiểu bang Florida. Đây là mục chính của hội ngộ mà phân Ban Văn Hóa đã nỗ lực tìm kiếm tài liệu và làm việc rất chuẩn mực để phơi bày những tài liệu quý giá nhằm gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết của người An Bằng. Sau đây là video được trình chiếu.

Lời tựa:
Người ta nói, “Quá khứ là hành trang quý báu cho những bước đi trong tương lai”. Người không có quá khứ thì sẽ không có tương lai. Tổ Tiên chúng ta trong quá khứ đã xây dựng một nền tảng vững chắc để con cháu hôm nay được thừa hưởng, có được cuộc sống sung túc, biết thương yêu, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Với tinh thần “Cây có cội, nước có nguồn”, với niềm tự hào về những công lao của Tổ Tiên, hàng hậu bối chúng ta cần biết rõ Tổ Tiên của chúng ta là ai, từ đâu đến. Khi biết rõ về quá khứ thì chắc chắn bước đi trước mặt của chúng ta sẽ được vững chãi hơn, và chúng tôi tin rằng nó sẽ bồi đắp thêm nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.

Tổ tiên của người An Bằng khởi đầu có sự quan hệ với chúa tiên Nguyễn Hoàng khi ngài từ phương Nam (Thuận Hóa) ra yết kiến Vua Lê tại Thanh Hóa (năm 1593) để giúp Vua Lê bình định xã hội sau khi đánh bại nhà Mạc. Ở tại đây, vào năm 1599, Tổng Trấn Nguyễn Hoàng đã gặp một số lái buôn từ Thôn An Ba, xã Cừ Hà, Huyện Khang Lộc, Phủ Tân Bình (nay là tỉnh Quảng Bình), và ngài đã hẹn họ năm sau ra đón ngài vào.

Năm 1600, các lái buôn đưa Tổng Trấn Nguyễn Hoàng đi tham quan xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Trên đường đi, đoàn thuyền ghé vào nghỉ chân tại cửa biển ở vùng đất làng An Bằng ngày nay. Các lái buôn nhận thấy đây là một vùng đất lý tưởng, có con sông, cửa biển, rừng cây và những đồng ruộng, thuận lợi cho việc giao thông buôn bán, chài lưới. Vì thế các Ngài đã xin Tổng Trấn Nguyễn Hoàng cho các Ngài lập làng tại đây, và đã được Tổng Trấn đồng ý.

Sau khi đoàn thuyền tham quan xứ Quảng trở về, các lái thuyền thôn An Ba đưa thân thuộc và bạn bè vào đây để lập nghiệp, dựng lên phường xóm, có trách nhiệm coi sóc vùng bờ biển từ Thuận An đến Cảnh Dương hiện nay. Ngài cũng cho được miễn trừ thuế má sưu dịch.
Các ngài xuất thân từ Thôn An-Ba, lại đặt tên làng là An Đôi. Đôi và Ba, nghe qua chúng ta cảm nhận được một sự liên hệ rất mật thiết. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thái (1650–1691), vì kỵ tên húy của mẹ ngài là Tống Thị Đôi, nên Ấp An Đôi được đổi thành Phường An Bằng. Ở đây chúng tôi xin được phân tích một chút theo cảm nghĩ riêng của mình. Đôi tức là hai, như đôi đũa, đôi giày có hai chiếc giống nhau, bằng nhau. Vậy An Bằng được thay thế cho An Đôi cũng rất ý nghĩa và rất thâm thuý.
Hãy xem trọn video để biết thêm về lịch sử của An Bằng.

ENGLISH

“The past is a precious lesson for future steps.” A person without a past will have no future. Our ancestors have built a solid foundation for our descendants to inherit, acquire a prosperous life, love, unite and support each other in all circumstances. With the spirit of “Every tree has roots, every river has its source”, and with pride of the merits of our ancestors, we need to know who our Ancestors are and where they originated from. When we know the past, we will definitely be firmly walking forward, and we believe it will contribute more meaning to our lives.

The An Bang founders have a close relationship with warlord Nguyen Hoang when he came from the South (Thuan Hoa) to meet King Le in Thanh Hoa (in 1593) to help the King pacify the society after defeating the Mạc regime. Here at Thanh Hóa, in 1599, General Nguyen Hoang met some merchants from An Ba Hamlet, Cừ Hà Commune, Khang Loc District, Tan Binh (now Quang Binh Province), and he had requested the merchants to come in the following year to take him to touring the South.

In 1600, the merchants came to Thanh Hóa to board General Nguyen Hoang to visit Thuan Hoa and Quang Nam areas. On the way there, the boat crew stopped to rest at the seaport, where An Bang village is at today. The merchants saw that this was an ideal land, with rivers, estuaries, forests and fields. It’s a very convenient place for transportation, trading and fishing. Therefore, they had requested permission from the General for them to be established here, and the General agreed.

After the trip, the merchants brought their families, relatives and friends to settle at a place they found during the visit. They set up a Ward, and were responsible for taking care of the coastal area from Thuan An to Canh Duong. They were also given a tax exemption.

Watch complete video for a full version of our history.