Tin Fort Myers: Mùa Báo Hiếu đang gần gũi với bản chất người An Bằng.

Mùa Vu Lan vẫn tiếp tục về mọi nơi để nhắc nhở những người con hiếu hạnh biết thương yêu cha mẹ.  Đây chính là bản chất của người An Bằng.  Vu Lan là dịp trở về với bản chất đó hơn bất cứ lúc nào.

Vừa qua, tại Fort Meyers, Florida, nơi đang có lượng người An Bằng sinh sống khá đông, đã diễn ra buổi lễ Vu Lan long trọng tại Chùa Phước Hòa, do Sư Cô Thích Nữ Kiều Thiện trú trì.  Theo phóng viên ABN của địa phương này, người An Bằng đã hiện diện trên 50 người.  Trước buổi lễ, có chương trình pháp thoại với chủ đề “Đạo Làm Con” do TT Thích Trí Thoát thuyết giảng.  Người ta cảm thấy chí lý, vì chủ đề này rất gần gũi với con người An Bằng.

Như mọi Vu Lan, buổi lễ có cài bông hồng đã làm nhiều người xúc động khi nghĩ đến các bậc sinh thành.  Sau đó, buổ văn nghệ Karaoke cũng đã tiếp tục diễn ra với sự đóng góp của anh chị em địa phương.

Tin và bài: Văn Thị Liên