Updates from the An Bang Villagers Abroad Conference 2019
Tin từ Hộ Ngộ An Bằng Hải Ngoại về việc Thi Viết Văn
Chúng tôi vừa nhận tin từ phân ban Văn Hóa, thuộc Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại như sau:
“We wanted to update you the following changes, as we have discussed the Writing Contest recently.
  • The first prize for each group will be rewarded with $1,000
  • The second prize for each group will be rewarded with $500
  • The third prize for each group will be rewarded with $300
  • There will be no changes in consolation prizes
  • Everyone who submitted their entries will receive gifts at the Conference (July 14, 2019, in Miami).
  • Additionally, per requests from many parents, we have agreed to extend the deadline to another 2 months, which is 5/31/2019.”

Xin dịch lại như sau:
“Chúng tôi muốn cập nhật đến với các em về những thay đổi, theo buổi họp của phân ban Văn Hóa chúng tôi có họp gần đây.

 • Tổng số 10 bài dự thi đã gởi trước ngày hạn chót
 • Vì số lượng này không hội đủ 30 bài trong đề án (luật lệ 4.12) nên chúng tôi đã sửa đổi lại cho phù hợp như sau:
  • Giải nhất cho mỗi nhóm sẽ được giải thưởng là $1,000 (3 x $1,000)
  • Giải nhì cho mỗi nhóm sẽ được giải thưởng là $500 (3 x $500)
  • Giải ba cho mỗi nhóm sẽ được giải thưởng là $300 (3 x $300)
  • Không thay đổi về các giải an ủi (12 x $100)
  • Mỗi người tham gia dự thi viết văn đều có quà tặng tại ngày Hội Ngộ (7/14/2019, tại Miami)
  • Do một số yêu cầu, chúng tôi đã đồng ý gia hạn ngày hạn chót thêm 2 tháng nữa, nghĩa là ngày 31 tháng 5 năm 2019.