Xin Tiền Thất Nghiệp

Bà con ơi,

Nếu ai làm nail hay làm hãng mà nhận lương W-2 thì quý vị có quyền xin thất nghiệp. Chủ hãng của quý vị đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (unemployment insurance) cho quý vị cho mỗi quý lương rồi, nên không ngại gì cả. 

Dĩ nhiên, thường thì phải hội đủ điều kiện mới nhận được tiền thất nghiệp này. Trong những điều kiện đó phải có lý do là: mất việc mà không phải do lỗi của bạn (ví dụ như bị sa thải, giảm giờ hoặc giảm lương không liên quan đến khả năng làm việc của qúy vị). Hiện giờ thì mỗi tiểu bang đều cập nhật thêm một lý do nữa là, “Lý do mất việc của quý vị có liên quan đến Dịch Corona không?” Sở thất nghiệp cũng có thể sẽ liên hệ với chủ hãng và xác định xem qúy vị có đủ điều kiện hay không.

Quý vị chuẩn bị những thông tin dưới đây trước khi nộp đơn.

  1. Số an sinh xã hội
  2. Tên, địa chỉ, số phone của hãng làm trong vòng 18 tháng
  3. Tiền lương cho một tuần(trước thuế)
  4. Thẻ chứng minh(bằng lái, giấy chứng minh, phiếu cử tri, hay bất kỳ giấy gì có thể chứng minh danh tánh của quý vị).
  5. Nếu là một thành viên của công đoàn thì cần tên và điện thoại của công đoàn.
  6. Nếu quý vị không có quốc tịch thì cần có thẻ xanh hay giấy phép lao động.

Xin quý vị coi những trang mạng đính kèm để nộp đơn. Nếu quý vị cần thêm sự hướng dẫn, xin đừng ngại liên lạc chúng tôi. 

Chúc quý vị may mắn và đầy đủ sức khỏe để chống lại cơn đại dịch corona.

Đức Long, 

Những thông tin bà con cần cho đưa vào trước khi bắt đầu khai thất nghiệp.

Sau đây là những websites thất nghiệp của các tiểu bang, nơi có đông đảo người An Bằng cư ngụ:

Đa số những websites trên đều có sự chỉ dẫn từng bước.  Tuy nhiên, nếu trong lúc điền đơn mà quý vị cần sự giúp đỡ, xin liên lạc những người sau đây để được hướng dẫn miễn phí:

  • Lê Đức Long: 303-507-9345
  • Lê Trúc: 720-459-2755

Ghi chú:  Nếu ai rành về vấn đề này và muốn chung tay vào nhóm hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc chúng tôi để đưa số điện thoại vào.  Đây là lúc chúng ta cần giúp đỡ bà con mình trong lúc cần thiết nhất.