9/4/2014
Thơ: Văn Nhân Đạo

An bằng quê mẹ nhớ thương

Xa xuôi lòng vẫn vấn vương từng mùa

Tháng năm làng đáo lệ đua

Ba năm chờ đợi thắng thua một lần

Làng trên xóm dưới vui mừng

Hơn thua cũng một số phần như nhau

Ở đời chị ngã em đau

Lời qua tiếng lại nhuốm màu buồn thiu

Thưa rằng tự vấn một điều

Trời không nổi gió thì diều nào bay

Sống thì phải sống cho ngay

Luân thường đạo lý có ngày đảo điên

Xưa nay các bậc thánh hiền

Đua thuyền là để cầu yên trong ngoài

Gương xưa còn đó sáng soi

Dại khôn, khôn dại, chớ đòi hơn thua

Cầu cho trên dưới được mùa

Dân làng no ấm bán mua phú cường

Ai ơi nghĩ lại mà thương

Cha ông mình dạy sống nhường nhịn nhau

Bây giờ vàng lẫn lộn thau

Tình xưa nghĩa cũ trước sau tan tành

Chỉ vì chút bã lợi danh

Lệ đua truyền thống thôi đành ngó lơ

Trình làng lục bát bài thơ

Đua thuyền mà chẳng trao cờ vẻ vang

Cúi đầu lạy tạ thần hoàng

Việc làng, làng liệu cậy quan làm gì

Hơn thua ở tại phong bì

Lý, không công lý, biết đi đường nào

Tình quê trả lại trăng sao

Nghẹn ngào xin vẫy tay chào bái bai

Văn nhân Đạo