Ừ thôi hưởng ứng chút qua loa
Đã bấy nhiêu năm cũng vậy mà
Tết kẻ xa nhà không mứt kẹo
Xuân người viễn xứ chẳng cờ hoa
Đào mai nhớ nước màu phai úa
Cúc huệ thương quê sắc nhạt nhoà
Trước ngõ hàng cây gầy tuyết điểm
Môi mềm rượu đón phút giao thoa.!

Bằng Nguyễn Feb 6 2018